"Thank You and Goodbye"

Sideindex:

 Klik   herunder på: 

“Thank You and Goodbye” brevet fra DIS’ direktør:

DIS har ansvaret for vore studerendes familieophold. Vort forhold til de danske værtsfamilier er baseret på en ubetinget tillid til en positiv karakter af dette.

Den klage vi har modtaget over dig, kaster tvivl over karakteren af din adfærd i forhold til vore kvindelige studerende. Tonen i dit brev understreger for mig det berettigede i vor tvivl.

Når der er sået tvivl af denne art, ønsker vi ikke at fortsætte samarbejdet. Vi tager i og for sig ikke stilling til klagen, selv om den forekommer ubehagelig troværdig. Derfor ønsker vi ikke at benytte jer som værtsfamilie fremover og ser ingen grund til at mødes yderligere om sagen.

Se kopi af brevet og hvad Anders Uhrskov ellers skrev om os

men hvordan kan en anklage forekomme troværdig,

  • når ingen kan fortælle, hvornår det påståede overgreb har fundet sted, eller hvad det medførte,

  • ingen af os er blevet inddraget i undersøgelsen

  • når der ikke er foretaget nogen politimæssig efterforskning og

  • DIS' direktør ikke kender Leif eller nogensinde har mødt ham?

Er DIS' direktør (blevet) synsk, eller har han et specielt forhold til Danielle?

For virkningen af en falsk anklage se  Virkningen (klik)

DIS' ansvarsfølelse over for de studerende skal ses i følgende perspektiv:

- Tre af de kvindelige arkitektstuderende, vi havde boende, bad om lov til at lave deres lange projektarbejde hjemme hos os frem for i det inspirerende miljø på DIS’ tegnestuer.

En af de tre begrundede det med sexchikane på DIS’ tegnestuer. Et forhold DIS aldrig reagerede på!

En kort gennemgang af hele sagsforløbet i .pdf format:            sådan kan det gå en DIS værtsfamilie

Anklagens konsekvenserne for os

- Direktørens brev efterlod en række ubesvarede spørgsmål. - De tre vigtigste spørgsmål er stadig:

  • Er Danielle orienteret om vor afvisning af anklagen,

  • opretholder eller frafalder hun anklagen, hvis den overhovedet stammer fra hende, og

  • hvad er amerikanske myndigheder underrettet om?

Uden at kende svarene bør vi nok afholde os fra at rejse til USA.

Vi klagede til Datatilsynet over den manglende indsigt i e-mail korrespondancen. Den 26. juni 2007 - 3½ år efter med assistance fra Folketingets Ombudsmand - forelå afgørelsen:  Afgørelsen  blev,  at vi havde krav på den indsigt , vi anmodede om i 2003!

Men alle e-mails og kopier var i mellemtiden forsvundet! De forsvandt netop omkring det tidspunkt, hvor  Datatilsynet havde konstateret, at der fandtes to sæt to forskellige steder hos DIS.

DIS har end ikke forsøgt at skaffe en ny kopi af de forsvundne e-mails. Er det fordi, der er noget, der ikke tåler dagens lys?

Vi var nu afskåret fra at få yderligere oplysninger om anklagen,  - men hvem havde DIS i mellemtiden orienteret om sagen?

Vi fik i september 2007 - knap 4 år efter vor første anmodning - endeligt et svar fra DIS' direktør på et af spørgsmålene .

Svaret drejede sig om underretning af den amerikanske ambassade.  DIS' direktør havde ingen erindring om, hvem der yderligere var orienteret om sagen.

Se  hvordan den falske anklage mod Leif blev skruet sammen og få en kort konklusion, -  klik på: Dommen

  Næste side (om virkningen af en falsk anklage)

 

 

    Oplevelsen

Forsiden

    Succes

Da Danielle var her

    Dommen

Sagsbehandlingen

    Chok

Anklagen

    Bakspejlet

Det tog tid før ...

   Virkningen

Sådan virker det

 

"The Corporation"

The psychopathic behavior of companies is best described in Joel Bakan’s book: The Corporation. The Pathological Pursuit of Profit and Power”. This psychopathic behavior leaves no room for fairness and personal feelings. But, like the psychopath, the psychopathic corporation gives a convincing impression of identification and care.

-  "Synderegisteret"  En konsekvens af anklagen blev, at DIS hængte os ud på deres  database - på engelsk - for værts-familier.

Vi blev beskyldt for at have begået et overgreb imod en anden studerende end Danielle. 

Vi ved ikke hvem eller hvad, det gik ud på!

Vor advokat krævede bemærkningen slettet.  Vi går ud fra, dette krav er blevet fulgt.

Vi har endnu ikke kunnet få oplyst, hvem der - uden for DIS - har (haft) adgang til registeret.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer?

Så send en e-mail: family@dishostfamily.dk 

 

Sidst opdateret: 2014-09-26