Efterrationaliseringen

 

 

Leif Olsen & Kirsten Mahr

  Klik herunder på: 

Set i det nok så berømte

bakspejl

må vi konstatere, at vi nok var grænseløst naive, da vi blev præsenteret for anklagen i Danielle-sagen.

Om den alvorlige anklage for voldtægt troede vi, at det drejede sig om at finde ud af, om der var hold i den.

Anklagen var stykket sammen på basis af en anklage fra Danielles far og e-mail korrespondance mellem DIS og (formoder vi?) Danielle.

Vi brugte meget energi på at overbevise DIS om, at anklagen  var opdigtet.

Det gik alt for langsomt op for os, at sagsbehandlingen var en ren skueproces.

DIS skulle demonstrere, at de kunne gå i aktion og gøre noget, hvis der blev stillet krav om det fra kunderne.

Kravet om, at DIS skal gøre noget, kommer angiveligt fra Danielles far - mest sandsynligt via det universitet, der har anbefalet DIS.

Om der var hold i anklagen eller den var opdigtet, var sådan set ligegyldigt for DIS i denne sammenhæng.

At anklagen blev meget belastende for os, var helt underordnet i forhold til det mål, DIS havde med sagen. Det var et alvorligt krav fra en stor kunde (et amerikansk universitet) mod en i denne sammenhæng betydningsløs leverandør (en dansk værtsfamilie).

Men det var især bemærkelsesværdigt, at sagen ikke blev anmeldt til politiet. Den var jo ifølge Anders Uhrskovs brev en "ubehagelig troværdig" sag.

Uanset DIS' holdning til anklagen, skulle sagen naturligvis have været anmeldt. Alt andet er uansvarligt, og for en institution som DIS, på grænsen af det kriminelle.

Helt grotesk var det så, at det, vi blev afskediget for, ikke var  for Danielle-sagen om voldtægt.

DIS har nok ikke selv troet på, at Danielle-sagen kunne "holde vand".

DIS måtte så finde noget andet at afskedige os for. For  DIS kunne jo naturligvis ikke afskedige os for en anklage for voldtægt uden at anmelde voldtægten det til politiet!

DIS fandt en - for os hemmeligholdt - bemærkning på en anden af vore 35 studerendes svarskemaer om kvaliteten af familieopholdet hos os.

En bemærkning, der så vidt vi kan efterspore det, må ligge mange år tilbage, og som DIS åbenbart ikke reagerede på, da svarskemaet i sin tid blev afleveret!

Den fundne hemmeligholdte bemærkning fra den hemmeligholdte studerende benytter DIS til at opfylde kravet i Danielle-sagen om at gøre noget!

På grund af bemærkningen blev vi registreret som   "Deleted due to inappropriate behavior towards a student, which is confirmed by a professional evaluation”.

Men - som nævnt andetsteds - har vi ikke deltaget i nogen form for "professional evaluation" om den for os hemmeligholdte  bemærkning fra den hemmeligholdte studerende.

Det kan skyldes, at DIS ikke kender til begrebet partshøring.

Men registreringen har selvfølgeligt set overbevisende ud for det amerikanske universitet, der følger op på Danielle-sagen.

Det pågældende universitet har jo ikke kunnet gennemskue, at bemærkningen slet ikke har noget med Danielle-sagen at gøre!

Da DIS - efter et par måneder - havde fået det ud af sagen, de ønskede, var der ingen grænser for, hvor hurtigt sagen skulle lukkes og glemmes - uden at den blev opklaret eller afklaret!

De svar, vi fik på vore henvendelser, gik ud på, at DIS havde "lukket" Danielle-sagen.

Vidste DIS allerede ved første brev til os, at anklagen fra Danielle var falsk? Se "Dommen"

Da "opklaringen" af sagen var foregået over internettet, klagede vi til Datatilsynet over de manglende svar fra DIS.

(Se evt. siden indsigt vedr. persondataloven)

Da presset fra Datatilsynet - om at give os indsigt i anklagen fra Danielle -  blev for stort, erklærede DIS sig pludselig villig til at besvare alle spørgsmål om anklagerne.

Vi stillede en del spørgsmål, men fik ikke svar på et eneste spørgsmål vedrørende anklagen eller indholdet af korrespondancen.

Knap 4 år senere fik vi - efter 4. og 5. rykker i juli /august 2007 - et delvist svar på, hvem DIS havde orienteret om sagen, men altså ikke om, hvad sagen egentlig gik ud på.

Se siden  Indsigt

Det er ikke direkte ulovligt at misbruge en værtsfamilie på den måde,

(DIS tager ikke selv stilling til anklagen fra Danielle, men kun til den hemmelige anklage fra den unavngivne studerende, en anklage vi jo i sagens natur ikke kan forsvare os imod)

men det er  ikke svært at finde et dækkende udtryk for, hvad det så er!

hvad DIS skrev om os i denne sag  DIS om os

 

 Oplevelsen

Forsiden    

 Succesen 

Da Danielle var her

Chokket

Anklagen   

"Dommen"       

Sagsbehandlingen

Goodbye

    Sparket

 Virkningen

    Sådan virker det

 

 

 

 

 

Sagen kunne DIS måske bruge som en god "reklame" over for studerendes bekymrede forældre

Bekymrede for overgreb fra vores side behøvede de studerendes forældre ikke rigtig at være  - vi har haft 9 mødre til kvindelige studerende boende hos os i kortere tidsrum, medens deres døtre boede hos os. Havde der været noget "galt", havde en eller flere af mødrene nok fornemmet det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer og spørgsmål er velkomne

 

family@dishostfamily.dk

Sidst opdateret: 2015-04-06