Vi er fhv. DIS Værtsfamilie Kirsten Mahr & Leif Olsen

Desperationen

over sagen om Danielle

 

 

  Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål og kommentarer er velkomne på family@dishostfamily.dk

 

     

Pres udefra?

Citat  fra ”Cirius”’ artikel om DIS den 7 - 5 - 2007:

”Vi rekrutterer ikke direkte på åbne messer, men på ”study abroad fairs” på de enkelte samarbejdsuniversiteter. Der kan man typisk kun være med, hvis ens program er på universitetets ”approved list” og man i øvrigt er inviteret”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres udefra?

Citat  fra ”Cirius”’ artikel  den 7 - 5 - 2007 om DIS' rekruttering af nye studerende

”Vi rekrutterer ikke direkte på åbne messer, men på ”study abroad fairs” på de enkelte samarbejdsuniversiteter. Der kan man typisk kun være med, hvis ens program er på universitetets ”approved list” og man i øvrigt er inviteret”.

 

 

 

 

 

 

Den, der har rejst anklagen, er her anonymiseret som D eller Danielle.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne på family@dishostfamily.dk

2015-04-05

-

Anders Uhrskovs desperation - en detaljeret gennemgang.

  

Hvad får - som påstået - Danielle til at fremsætte en anklage for voldtægt,

og hvorfor ønsker Anders Uhrskov ikke at lade os få indsigt i anklagen?

En af grundene til at vi følger denne sag op, er at modvirke DIS’ tilsyneladende misbrug af værtsfamilier for at styrke deres økonomiske interesser!

Vi er de eneste her i Danmark, der kender Danielle, og måske kan fortolke, hvad hun har (be)skrevet. Er det et råb om  hjælp, hvad falske anklager ofte er?

 Alligevel foretager DIS adskillige krumspring for desperat at hindre os i at få indsigt. En indsigt vi den 29. juni 2007 - 3½ år efter - har fået bekræftet, vi havde retskrav på!

 De desperate krumspring har undret os meget, og vi har derfor prøvet at finde forklaringer på dem.

Det er ikke lykkedes os at finde den "rigtige" forklaring.   Derfor har vi - sammen med andre - forsøgt os med forskellige forklaringsmodeller for den falske anklage og DIS’ desperation mod at vi får den at se   - ud fra den viden, vi har:

Får vi yderligere indsigt, korrigerer vi naturligvis modellen i overensstemmelse dermed.

Forklaringsmodellen er opdelt i 8 afsnit, som kan læses individuelt. (Klik herunder)

En kort version i .pdf format: sådan kan det gå for en DIS værtsfamilie

1.   Anklagen

2.   Hvordan bygges anklagen op

3.   Hemmeligholdelsen af anklagen

4.   Oplysninger om anklagen.

5.   Begrundelsen for anklagen

6.   Danielle som vi kender hende

7.   Brevene fra Danielle

8.   Konklusionen

 

1. Anklagen

Leif skulle have begået voldtægt eller voldtægtsforsøg over for Danielle (se note[i]) på et tidspunkt i efteråret 1996.

Leif fik forelagt anklagen ved et møde hos en psykolog 7 år efter, at Danielles ophold.

Psykologen var engageret af DIS til at forelægge anklagen, og Leif havde før mødet ingen anelse om, hvad sagen gik ud på.

Under Leifs samtale med psykologen fremgik det, at DIS og Danielle havde stykket en anklage sammen på basis af e-mail korrespondance.

Psykologen havde angiveligt ikke udskrift af korrespondancen ved mødet, så den kunne Leif ikke få den at se!

Vi er naturligvis stærkt interesseret i at få opklaret, hvordan DIS og Danielle fik den falske anklage stykket sammen.

En mundtlig beskrivelse af starten på overgrebet er det eneste konkrete, psykologen fremlagde for Leif. Se note[ii].

Ideen med samtalen med psykologen var tilsyneladende, at Leif skulle have bekræftet det beskrevne forløb, og efterfølgende skulle have underskrevet nogle erklæringer.

Men, som Leif tydeligt påpegede, havde overgrebet ikke fundet sted, og det var det en falsk anklage.

Tilbage til Start

2. Hvordan forestiller vi os, at anklagen er bygget op

Hvorfor DIS nu pludselig engagerer sig så kraftigt i anklagen, - syv år efter - ved vi ikke. Men sagen skulle nu åbenbart opklares og afgøres i løbet af få dage!

Danielle skriver ikke pludselig til DIS og anklager direkte Leif for voldtægt syv år tidligere. Var det tilfældet, havde DIS ikke haft anden udvej end at melde sagen til politiet. Den måde anklagen er fremlagt på, må have en anden forklaring.

Vi mener, der er en sammenhæng mellem det faktum, at direktør Anders Uhrskov var på rejse rundt til sine kontakter i USA, og den måde anklagen er blevet stykket sammen på.

Danielles far har været involveret i anklagen som beskrevet i slutningen af punktet. I forbindelse med Anders Uhrskovs besøg er det let at forestille sig, at Danielles far har sørget for, at der blev lagt pres på DIS for ”at gøre noget.

På grund af presset for ”at gøre noget har Anders Uhrskov formentlig bedt sin boligkoordinator hjemme i Danmark om at undersøge sagen, og skaffe så meget belastende materiale om Leif, som det var muligt.

Det er så sket på to måder:

Først ved hjælp af den e-mail korrespondance, der blev startet mellem boligkoordinatoren og Danielle – eller hvem det nu var, boligkoordinatoren korresponderede med. Noget kunne tyde på, at det ikke er Danielle, der er fremkommet med selve anklagen for voldtægt!

Dernæst ved at gennemgå evalueringsskemaer fra tidligere studerende.

Resultatet af boligkoordinatorens arbejde var, at Leif blev bedt om at komme til en samtale med en psykolog, DIS havde engageret sig med.

Under samtalen blev Leif meget tydeligt anklaget for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Leif benægtede, så der stod nu påstand mod påstand.

Der blev ikke fremlagt noget kritisabelt om vore forhold til andre studerende under samtalen.

Hvad resultatet af samtalen blev for psykologens vurdering af Leif, ved vi ikke. Men i DIS brev til os to dage senere frafaldt både Danielle og DIS at gøre mere ved selve anklagen for voldtægt. Men anklagen blev ikke trukket tilbage. Den fik lov til at hænge i luften.

DIS fik ikke noget referat af mødet fra psykologen.

Men, der skulle jo gøres noget. Det noget - DIS opstillede, - var så en klage fra tidligere studerende, som ellers - ifølge DIS - var glad for at bo hos os. Det var en klage over omgangstonen. Leif havde tydeligvis citat: ”en omgangstone med de studerende, som DIS ikke kunne stå bag.

Både klagerens navn, og hvad, der var uacceptabelt i omgangstonen  - om det var reel sexchikane -, blev ikke klarlagt.

Det noget, der så blev gjort, var at DIS hængte os ud i deres register for værtsfamilier - en  engelsksprogede elektronisk database.

 

Vi blev hængt ud med en bemærkning om, at vi var slettet som potentiel værtsfamilie på grund af overgreb mod en helt anden af vore 35 studerende end Danielle.

 

Overgrebet mod den anden studerende drejede sig om Leifs omgangstone, uden at det blev præciseret, hvad det nærmere gik ud på. Det skulle ifølge brevet fra DIS være bekræftet "by a professional evaluation" vel at mærke uden Leifs medvirken. Hvordan det så ellers kan lade sig gøre.

 

Vi kunne ikke få at vide, hvem af vore 35 studerende, det var gået ud over, og psykologen havde under samtalen med Leif om Danielle ikke nævnt noget om klager fra andre studerende.

 

Efter krav fra vor advokat blev oplysninger om os angiveligt slettet i DIS database ca. 8 uger efter. Men da havde bemærkningen sikkert været med til at opfylde kravet om at gøre noget.

(I parentes bemærket: Klagen over Leifs omgangstone står bare i grel modsætning til omgangstonen hos DIS.

Tre kvindelige arkitektstuderende foretrak at lave deres månedlange projektarbejde hjemme hos Leif frem for på DIS tegnestuer.

En af de studerende begrundede direkte dette med sexchikane under arbejdet i DIS tegnestuer.)

Vi ved ikke hvem, det er, der har klaget over Leif, og kan åbenbart heller ikke få det ad vide. Men ingen af de 35 studerende, vi har haft, har bedt DIS om at få en anden værtsfamilie, mens de boede hos os!

Vi modtog - derimod - i flere tilfælde studerende fra DIS, fordi de netop ønskede en anden værtsfamilie.

Ingen af de studerende, vi stadig har kontakt med, nogen har endog besøgt os igen, vil kendes ved udtalelsen om omgangstonen eller om seksuelle tilnærmelser. Tre har af egen drift endog skrevet til DIS, om det urimelige i DIS betragtninger.

Ud fra de kontakter, vi har med de tidligere studerende, må klagen over Leif stamme fra en studerende i tidsrummet 1991 til 1998, en studerende, som vi ikke har kontakt med.

Klagen over Leif kan dog muligvis være en fejlfortolkning af en klage fra den arkitektstuderende, der følte sig så generet af sexchikane fra medstuderende, at hun  arbejdede hjemme hos Leif frem for på DIS tegnestuer med sit projekt.

Danielles fars forbindelse til anklagen for voldtægt:

Det angiveligt spændte forhold mellem Danielle og hendes far kan have ført til, at Danielle verbalt har spillet Leif ud mod sin far. Det kan være årsagen til, at han har startet anklagen for voldtægt.

Under mødet med psykologen blev Leif orienteret om, at fire år før DIS rejste anklagen, havde Danielles far henvendt sig til den amerikanske ambassade i Danmark.

(Alle, der har amerikanske DIS studerende er registreret på den amerikanske ambassade.)

Henvendelsen havde det formål, at få ambassaden til at bistå med at rejse en anklage mod Leif for et eller andet.

Der skete os bekendt ikke noget yderligere i forbindelse med henvendelsen til ambassaden. Danielle har været 21 år, da faderen henvendte sig til den amerikanske ambassade.

Trods eventuelle psykiske problemer var Danielle absolut ikke mentalt handicappet, da hun boede hos os. Så ambassaden har sikkert svaret, at Danielle selv skulle rejse en anklage hos de danske myndigheder.

 Tilbage til Start

3. Hemmeligholdelsen af anklagen

Her er nogle mulige forklaringer A – E på, hvorfor selve anklageteksten skulle hemmeligholdes overfor os:

A.    Der findes ikke nogen beskyldning for voldtægt eller voldtægtsforsøg i Danielles e-mails. Anklagen var en prøveballon fra DIS på, om der var foregået noget overgreb.

B.    Danielle har ikke selv ført e-mail korrespondancen. Korrespondancen kan være ført af Danielles far eller en psykolog.

 

C.    Danielle er mere eller mindre blevet snakket ind i at beskrive noget, som ikke reelt er sket. (Er du nu sikker på at Leif ikke har osv. set i relation til Danielles ensomhed og manglende kontaktevner.) En beskrivelse kan meget nemt bages op” ved en hurtig e-mail dialog!  Korrespondancen med Danielle kan være startet af DIS under foregivende af at være et interview om, hvordan det var som studerende at bo hos en værtsfamilie, og så fortsat med personbeskrivelser, osv..

D.    Danielle er blevet informeret om, at Leif nok har begået overgreb mod en anden studerende, og nu vil DIS gerne have Danielles beskrivelse af Leif og Kirsten. (Er du nu sikker på osv.)

E.    Beskrivelsen af overgrebet i e-mail korrespondancen er for tynd, og Danielle, eller hvem, der nu førte korrespondancen, har ikke villet uddybe anklagen nærmere.

Selve anklagen kan fyres af mod enhver mand, der har sovet under samme tag med en kvinde. Den kvinde, der anklager, kan jo desværre ikke komme med yderligere indicier syv år efter. Manden vil have uendeligt svært ved at modbevise noget. Især hvis kvinden ikke kan huske, hvornår det skete – bare sådan omtrent. Leif kan kun støtte sig til, at Kirsten har været hjemme hver nat, og det ville jo være lidt svært at snige sig ud af ægtesengen uden at vække Kirsten og hunden, som også sover i soveværelset!

Tilbage til Start


 

4. Oplysninger om anklagen

DIS forsøger desperat på at hemmeligholde yderligere information om anklagen for voldtægt end den Leif blev præsenteret for af psykologen. Det har DIS haft held med. Så vi måtte prøve at gå andre veje:

A.  Ved at skrive til Danielle

Danielles anklage mod Leif for overtrædelse af den danske straffelov er nu forældet. Derfor har Kirsten skrevet et brev til Danielle. I brevet lagde Kirsten blandt andet vægt på, at få Danielle til at fortælle, hvornår overgrebet skulle have fundet sted:

Den første dag, hun boede hos, sidste dag eller blot i hvilken af de fire måneder, sådan cirka, hun var hos os. Kirsten har desværre ikke modtaget noget svar fra Danielle.

B.  Ved hjælp af persondataloven

Da beskrivelsen af overgrebet er stykket sammen ved hjælp e-mails angiveligt mellem Danielle og DIS, har vi bedt om indsigt i korrespondancen ifølge persondatalovens § 31.

DIS hindrede os på forskellig måde i at få den ønskede indsigt. En af måderne var, at DIS påstod, at alt var slettet, en anden at DIS ikke behandlede oplysninger om os.  Vi måtte til sidst klage til Datatilsynet over den manglende indsigt.

Efter en dialog med DIS i et år fandt Datatilsynet i juli/august 2005 ud af, at korrespondancen ikke var slettet. Der var to sæt kopier, hvert sit sted hos DIS. DIS meddelte kort tid efter, at de to sæt nu lige dels var forsvundet, dels var makuleret. Så nu var det umuligt at få information fra dem - DIS - om anklagen!

Men har oplysninger (e-mails) først været behandlet elektronisk på et større system eller på flere systemer, er de i praksis umuligt helt at slette dem. De vil altid være et eller andet sted. Om ikke andre steder, så på en DVD/CD. Så der skulle stadig være muligheder.

Vores ønske om indsigt blev behandlet af Datatilsynet i over 2½ år. I sin afgørelse - efter mere end 2 års behandling - har Datatilsynet givet os medhold i, at vi har ret til indsigt, da informationerne om os blev behandlet elektronisk. Men efter Datatilsynets vurdering, havde vi ikke bedt om indsigt rettidigt, så derfor havde vi alligevel ingen ret til indsigt.

Den afgørelse klagede vi over til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden bad Datatilsynet om en redegørelse. Dette fik Datatilsynet til at genoptage sagen.

I Datatilsynets nye afgørelse af 29. juni 2007 fastslås det, at vi havde ret til indsigt, da vi anmodede om det i 2003!

Som ovenfor nævnt forsvandt begge de to sæt kopier fra DIS uheldigvis umiddelbart efter at Datatilsynet i juli/august 2005 havde fundet ud af, at de stadig eksisterede.

Det er nu op til os på anden måde at få indsigt i e-mail korrespondancen. Vi håber, at det faktum, at vi havde retskrav på indsigten, vil hjælpe os.

 

Tilbage til Start

 

5.  Begrundelsen for anklagen

Danielle er i dag (2007) 30 år og ugift. Vi har undret os over, at hun, 7 år efter hun boede hos os, har anklaget Leif for voldtægt. Hvad er årsagen?

Vi har seks bud A – F på, hvad årsagen kunne være. Måske er det en kombination blandt de seks bud eller noget helt andet:

A.    Danielles far kan let været blevet jaloux på Leif. Danielle respekterede Leif og nød selv at blive respekteret. (Se Danielles afskedsbrev). Faderens jalousi kan være det, der har sat hele processen med den falske anklage i gang.

B.    Hævnfølelse fra Danielle på grund af forsmået forelskelse. Men Leif kunne jo være Danielles bedstefar.

C.    Danielle har på et tidspunkt måttet forklare sig om sin mistede dyd. Det er let at tørre det problem af på en person, der er over 6000 km væk, og så i sidste øjeblik afstå for at anklage ham for voldtægt af hensyn til sin samvittighed.

D.    Det rystende - en form for incest begået før Danielle kom til Danmark. Afsløret efterfølgende af en psykolog. For at undgå den helt store familietragedie er Leif den perfekte syndebuk, selv om Leif strafferetsligt set ikke kan have haft et egentligt incestuøst forhold til den dengang 18-årige Danielle.

E.    Det ubærlige, Danielles mentale tilstand har ændret sig.

F.    Og endelig, det utænkelige, ønsket om penge i form af kompensation.

 

Tilbage til Start

6.  Danielle som vi kender / kendte hende

Vores ide om, hvad baggrunden for anklagen kunne være, er baseret på hendes introduktionsbrev og afskedshilsen (se nedenfor), og på samtaler og observationer gennem de fire måneder, hun boede hos os

Danielle var meget ensom, hvilket også kommer til udtryk i såvel hendes introduktionsbrev til os som i hendes afskedshilsen til os. Hun havde et meget anspændt forhold til såvel sin boyfriend som til sin far. Hendes mor hørte vi aldrig noget om.

Lange telefonsamtaler med såvel hendes far som med hendes boyfriend blev tit efterfulgt af halve timers gråd. Det var ikke hjemve, der var årsagen til gråden.

Når forbindelsen til det hjemlige ikke optog hende, var hun tilsyneladende glad for at bo hos os. Hun lavede somme timer mad for os, og især Leif hjalp hende meget med at blive fortrolig med PC og især programmet Netscape (det var i 1996). Leif hjalp hende også med hjemmeopgaver fra DIS.

Danielle led angiveligt af et specielt søvn problem. Hun kunne lige pludselig falde hen i en slags mental bevidstløshed. Vi løb ind i det to gange under hendes ophold, hvor Leif måtte køre ind og hente hende hos DIS. Det var begge gange i forbindelse med stress situationer ved opgaveløsning. Vi fandt aldrig ud af, om det var et ægte eller et påtaget symptom.

Leif var en stor 60-80er film fan i de år, og der blev set mange videofilm fra den periode. Danielle så med på de fleste film, hvis hun ikke havde hjemmearbejde.

Om Leif blev en slags far for hende, ved vi ikke. Det gav hun ikke udtryk for i modsætning til et par andre studerende.

Danielle gik aldrig ud med venner fra DIS eller med andre venner på sin egen alder. Når vi var på weekend besøg hos Kirstens mor i Jylland, tog hun med i stedet for at hygge sig med venner i huset, når vi nu var væk.

Foruden at have rejst i mange lande havde Danielle været søndagsskolelærer, før hun kom til os. Hendes far var præst. På den baggrund undrede det os, at hun hverken bad bordbøn eller gik til gudstjeneste i al den tid, hun boede hos os. Det var der ellers flere af vore andre 34 studerende, der gjorde.

Tilbage til Start


 

Brevene fra Danielle

Udskrift af Danielles introduktionsbrev til os

Anonymiseret med XXXXXX.

May31, 1996

Dear Host Family,

Greetings! My name is Danielle XXXXX, but most people call me Danie. I live in Xxxxx, Florida. Xxxxx is a small town with a great family oriented atmosphere. It is on the east coast, and my house is about five miles east of the ocean. I visit the ocean quite frequently.

There are six members in my family. My father is a pastor, and my mother is an English teacher. I have three sisters. My older sister, Kerri, is getting married at the end of June, and we are really excited about that. I have two younger sisters. Merrily is thirteen years old, and Shareen is eleven. We adopted Shareen from India when she was five months old. We took a month-long trip to Europe and India. I was only eight at the time, but this trip made a profound impact on me as I experienced, for the first time, a culture totally different than my own. I have traveled to Canada every year since I was born, and I had assumed that most places were not very different then these two countries. I really gained an appreciation for other cultures and countries, and ever since I have traveled to other countries seeking to learn all I can about our diverse planet.

I have traveled to Mexico where I attempted to the best of my abilities to use the Spanish I had learned in school. Last year, I went with a group from school to Europe. We traveled to Germany, Switzerland, France, and England. We went to different museums and studied the art we had talked about in class all year long. My latest excursion led me to Belize, Central America. I just returned this week. Fifteen other students from Christian colleges across the United States and I participated in a pilot program for environmental sustainability. We learned about the Belizean culture, and we spent a great deal of time learning about the tropical ecosystem with concentration on the marine life. I had a wonderful time.

As far as my studies go, I attend XXXXX College in XXXXXX, Ohio. XXXXXX is a Christian school with just over 2000 students. I am majoring in liberal arts and chemistry with hope of going to medical school. I absolutely love to run. I am recovering from a knee injury from a few years back, but I am hoping to start to run competitively again soon. When I am not studying or running, I am playing with my animals. We pretty much have a zoo at my house. We have two dogs, a hamster, snails, fish, two dogs, and four birds. I am the one responsible for each new addition to this zoo. I have always enjoyed having pets. I also like children. I work in the nursery at my church, and I have taught numerous Sunday school classes.

This summer, I am living with my parents and working. I am looking forward to coming to Denmark this coming fall, and I cannot wait to meet you.

Sincerely, (signature)


 

Udskrift af håndskrevet afskedshilsen fra Danielle I vor gæstebog

 

Have a wonderful Christmas 12/19/1996

Dear Kirsten and Leif

It seems like only a few days ago thatI arrived in Denmark, and now in just a few hours I will be returning to the United States, coming from a larger family, I have often felt lost in the shuffle, butI have enjoyed being the only child here. I cant tell you how much I loved having my own bathroom. I anticipate it will be quite a difficult switch to eating the Floridanian subtropical fish forI have grown to like the cold-water fish much more, andI will always remember all the blackberries, apricots, grapes, plums, tomatoes, and potatoes that grow in your backyard. I hope you will let me share my oranges and grapefruit from my backyard with you.I really enjoyed cooking meals for you forI do not think anyone else has ever made remarks about it. You have made me feel so comfortable and welcome in your home, andI have really been thankful for this because sometimes I am not sure where my home is – Florida, Ohio, or other places I have studied or lived in the past few years. It has been so good to know that I have a home in Denmark. All the conversations with Leif have been very helpful forI am now thinking about myself and my future in a different way, and Kirsten, your enthusiasm for your work and the tenderness you show to your patients has been an inspiration to me.I hope when I become a doctorI can treat my patients the way you do. Thanks for a wonderful four months and a lot of pleasant memories.

With much love,

Danielle XXXXXX

Tilbage til Start

 

 

8. Konklusionen

Formålet med forklaringsmodellen er at først og fremmest at prøve at skabe klarhed over, hvad vi er anklaget for.

Vor konklusion af indholdet i modellens punkter 1. – 7. er:

Danielle skriver ikke pludselig til DIS og anklager Leif for voldtægt. Var det tilfældet, havde DIS ikke haft anden udvej end at melde sagen til politiet. Anklagen må være rejst på et andet grundlag.

I DIS brev til os, to dage efter at anklagen var blevet forelagt hos psykologen, frafaldt både Danielle (angiveligt) og DIS at gøre mere ved selve anklagen for voldtægt. Det var ellers planlagt, at vi skulle underskrive nogle erklæringer, men der var ikke lavet noget referat af mødet!!

Men situationen omkring anklagen kræver at DIS gør noget. For overhovedet at gøre noget finder DIS pludseligt en klage fra en anden studerende.

DIS vil hverken afsløre, hvem klagen er fra, eller hvad den reelt indeholder.

Denne klage berettiger DIS til at registrere os i deres database for værtsfamilier for at have begået et overgreb og fyre os som fremtidig værtsfamilie.

Straks efter at vi havde fået meddelelsen om, at vi var blevet opført i DIS´ database for værtsfamilier for et overgreb, skrev vi til DIS for at foreslå et møde. Vi ønskede at få en afklaring.

Vores primære hensigt med mødet var helt klar: Vi ønskede indsigt i e-mail korrespondancen med anklagen for voldtægt. Men DIS ønskede ikke at holde noget møde med os eller give os nogen indsigt.

I betragtning af den detaljerede beskrivelse i note 2, kan det ikke være blufærdighed eller diskretion over for nogen af sagens parter, der afholder DIS fra at give os indsigt.

Hvorfor DIS alligevel så desperat skjuler indholdet af e-mail korrespondancen, kan vi ikke sige noget om med sikkerhed.

Men en mulig forklaring fremgår af afsnittets punkt 2: ”Hvordan bygges anklagen op”:

 

Vi er overbevist om, at Leif under en eller anden form er syndebuk i en tragisk situation i Danielles familie.  De mulige sammenhænge er beskrevet i punkt 6: Danielle som vi kender / kendte hende.

DIS’ håndtering af sagen må efter vor bedste overbevisning derfor bero på bestilt arbejde. Det eneste, der giver fornuft. En organisation som DIS bruger ikke tusinder af kroner på psykolog-assistance og snesevis på af arbejdstimer på at indsamle information for bare at slette os som værtsfamilie.

Hvem har bestilt arbejdet?  Mest logisk en organisation i USA, som henviser studerende til DIS, og som er blevet påvirket af Danielles far.

Arbejdet er blevet bestilt hos direktør Anders Uhrskov, som på anklagetidspunktet var på rejse til USA for at besøge forskellige uddannelsesinstitutioner.

 Vi går ud fra, at DIS beslutning om at beskylde os for overgreb er baseret på overvejelser om, hvad der giver flest studerende (kunder) og det bedste økonomiske resultat på DIS' bundlinie.

De studerende betaler op imod 100.000 kr. for et kursus.

En værtsfamilie er en driftsudgift for DIS, og den kan let erstattes

Så hellere tilfredsstille et krav fra en organisation, som skal skaffe nye studerende, end at have en afbalanceret holdning til et problem for en tilfældig værtsfamilie.

De etiske overvejelser må vige for den kyniske kalkule!

Danielle-sagen løses derfor, så det bliver en god salgsfremmende foranstaltning, som måske også skal ses i relation til den fremherskende nypuritanisme i USA.

Danielle-sagen er samtidig en demonstration af, at DIS gør noget, når der kommer henvendelser af den karakter.

Modsat Danielle-sagen gør DIS tilsyneladende ikke noget ved situationer, hvor kvindelige studerende udsættes for sex-chikane på DIS tegnestuer –

Tre kvindelige arkitektstuderende foretrak at lave deres månedlange projektarbejde hjemme hos Leif frem for på DIS tegnestuer. En af dem begrundede direkte dette med sexchikane under arbejdet i DIS tegnestuer.

-       DIS skulle jo nødigt afskrække mandlige studerende (kunder).

Til slut må vi nok lade den mulighed stå åben, at DIS desperation kan have en hel anden årsag, som vi ikke har fantasi til at forestille os.

Vi har spurgt både en advokat og den psykolog, der forelagde Leif anklagen, - om de mente, det var muligt at komme til bunds i sagen. Vi fik følgende svar:

Fra advokaten: Glem alt om retsbevidsthed. På grund af anklagens karakter er Leif dømt ”på forhånd. At forfølge sagen vil blive op ad bakke hele vejen, og kritiske dokumenter vil sandsynligvis forsvinde undervejs.

Fra psykologen: I finder aldrig ud af, hvad der er baggrunden for denne sag.

De har begge fået ret i deres forudsigelser.

Tilbage til Start

 

Noter

[i] Danielle boede og spiste hos os i godt fire måneder i efteråret 1996. Danielle var fra USA, og var studerende hos DIS i København. Hendes ophold hos os var arrangeret af DIS. Hun havde sit eget værelse og badeværelse nær husets hovedindgangsdør.

[ii]Overgrebet påstås at være foregået på følgende måde: Leif skulle være trængt ind på Danielle værelse en nat, mens hun lå og sov. Danielle vågnede ved, at han skulle have stukket hånden ind under hendes dyne og taget hende på lårene. Derved mistede hun bevidstheden.

Vi har ikke kunnet få nogen information om eventuelle eftervirkninger, fysiske eller mentale. Det står derfor ikke klart, om der er tale om en anklage for voldtægtsforsøg eller for fuldbyrdet voldtægt.

 Tilbage til Start

 

 

PS: Vort formål med at forfølge sagen er:

1.   At prøve at finde baggrunden for den falske anklage.

2.   At komme til at rejse til USA igen uden at risikere at få problemer

3.   At advare andre om de problemer, DIS’ sagsbehandling kan medføre.

4.   At pointere, at DIS mere fokuserer på rent kommercielle mål frem for ideologiske.

(et faktum man ikke skulle forvente - den daværende omfattende statsstøtte taget i betragtning)

Tilbage til Start

Til forsiden