Chokket

 

 

Sideindex:

 Klik herunder på: 

...Chokket - det første

Det hele startede med at Leif modtog en opringning fra DIS om at komme til en samtale med en psykolog. Det drejede sig om vor 20. DIS-studerende Danielle, der havde boet hos os 7 år tidligere.

Psykologen fortalte, at Danielles far havde forsøgt at få den amerikanske ambassade i København til at rejse en anklage mod Leif for at have begået voldtægt eller voldtægtsforsøg mod hans datter!!!

Psykologen havde set e-mail korrespondance mellem DIS og (formodentligt?) Danielle om anklagen. Men der var ingen detaljer om selve overgrebet.

Danielle skulle angiveligt være besvimet, da Leif rørte ved hende. Det skulle være sket en nat mellem august og december, mens Kirsten var i huset!

Leif kunne kun afvise et have prøvet (eller have haft lyst til) nogen form for seksuel tilnærmelse mod Danielle på noget tidspunkt.

Vi gik ud fra, at DIS ville anmelde sagen til politiet. Det gjorde DIS ikke!!!! af en eller anden grund.

Til gengæld besluttede DIS sig til at fyre os som værtsfamilie efter at have været værtsfamilie for 35 studerende. Men ikke for Danielle sagen!!!   (Ellers havde DIS været nød til at anmelde sagen!)

Før sagen blev bragt frem, var vi holdt op med at søge om flere studerende. Vi skulle selv bruge deres værelse. Så selve fyringen havde ingen praktisk betydning for os, men så kom

...det værste chok:

Som begrundelse for fyringen blev angivet, at Leif tidligere havde ladet falde uheldige bemærkninger til en helt anden studerende!!! Vi var derfor

"Deleted due to inappropriate behavior towards a student, which is confirmed by a professional evaluation”.

Den "anden" studerende havde i sin tid gjort opmærksom på de "uheldige bemærkninger" i sit spørgeskema om værtsopholdet. Men DIS har åbenbart først set bemærkningen nu flere år senere.

Hvad udtrykket "professional evaluation" dækker over i denne forbindelse, kan vi ikke gennemskue. Ingen af os havde hørt om den tilsyneladende glemte anklage fra en helt anden studerende, før vi læste om det i DIS' brev!

Er partshøring ikke en del af "professional evaluation" i DIS' regi?

Vi kunne efterfølgende ikke få at vide, hvad bemærkningerne gik ud på, eller hvem, det var gået ud over. Men bemærkningerne var åbenbart ikke så grove, så den pågældende havde bedt DIS om en anden værtsfamilie,  eller havde klaget til DIS, mens hun boede hos os.

Se brevet fra DIS Dommen

De chok vi fik blev forstærket af, at al information om Danielle-sagen var blevet behandlet på internettet!

I princippet altså frit tilgængeligt for alle, der kender adresserne og åbent for enhver form for misbrug.

Vi har en ide om, at det ikke var Danielle DIS korresponderede med. Se Danielles afskedsbrev til os Danielles brev.

Psykologen kunne "desværre" ikke lade os se alle de informationer, der stod i den e-mail korrespondance, hun havde set.

Persondataloven giver os ret til at blive gjort bekendt med indholdet, når det er behandlet over internettet - men vi har ikke kunnet få DIS til at rette sig efter loven.

Vi skrev til direktør Anders Uhrskov for at aftale et møde Vi ville gerne have styr på, hvad vi var anklaget for.

Se svaret fra direktør Anders Uhrskov

Da Datatilsynet bekræftede, at vi havde ret til at blive gjort bekendt med detaljer i indholdet, var alle akterne - gemt mindst to steder hos DIS -  desværre forsvundet!!!    (Det havde vor advokat forudset.)

Hvad var ideen med det hele?   se siden efterrationaliseringen

Vi føler os ret sikre på, at Danielle ikke selv har skrevet noget om voldtægt. Så skal hun have forandret sig meget siden hun boede hos os.

Vi har kun hendes afskedsbrev til os Danielles brev

I det indledende brev fra DIS - efter Leifs samtale med psykologen - fremgik det, at hverken Danielle eller DIS ønskede at anmelde sagen til politiet!.

Har DIS  mistanke om  et overgreb, skal DIS selvfølgeligt anmelde det til politiet!

------------------------------------------

En kort gennemgang af hele sagsforløbet i .pdf format:

sådan kan det gå en værtsfamilie

Hvordan virker sådanne chok?                        Virkningen

  

 

Danielle var vor 20. DIS-studerende af ialt 35 studerende.

Vi har skrevet til Danielle for at få en forklaring på anklagen

 - især på grund af  det  afskedsbrev hun skrev til os,

men hun har ikke svaret.

      Klik på          sådan kan det gå en værtsfamilie

eller

Gå til siden    gæstebogen  for at se, hvad Danielle skrev i sin afskedshilsen!

 

Vi har end ikke kunnet få oplyst,  hvornår overgrebet mod Danielle skulle have fundet sted!

(første nat, hun sov hos os, sidste nat eller ca. i hvilken måned i perioden august til december?)

Vi var landet i en situation med hemmeligholdte anklager om os behandlet via internettet!

En situation, vi ikke havde kunnet forestille os, ville forekomme i Danmark!

Hemmeligholdte anklager passer ikke med vestlige retsprincipper. Det minder mere om et Franz Kafka’sk univers.

Vedr. Datatilsynets afgørelser i sagen om  indsigt klik på:         Goodbye

 Kommentarer?

family@dishostfamily.dk

    Oplevelsen

Forsiden

   Kendskab

En amerikaner i huset

    Succes

Da Danielle var her

    Chok

Denne side

   Goodbye

   Set i bakspejlet

  Virkningen

Sådan virker det

 

 

 

 

 

 

Om DIS

Fra DIS’ hjemmeside (2008) (oversat)

“ DIS er tilknyttet Københavns Universitet og godkendt, overvåget og finansielt støttet af den danske regering.”

“DIS har forpligtet sig til en løbende forbedring af kvalitetskontrol og –udvikling for at kunne leve op til de  højest mulige standarder.”

-trods anstrengelserne for at leve op til de høje standarder forsvandt DIS' klagemappe

(bl.a. med vor sag)

-uden klagemappen er det jo svært reelt at vurdere om DIS lever op til standarderne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

family@dishostfamily.dk

Sidst opdateret: 2015-05-01